ARHIVSKA STRAN VEGAN.SI

To so arhivirane strani starega portala vegan.si. Obišči prenovljeno stran na vegan.si.

Primerjalna tabela: Beljakovinska živila in njihov vpliv na umrljivost, okolje, prehransko varnost in živali

 

 

STROČNICE

POLNOZRNATA ŽITA

OREŠČKI

SEMENA

MLEČNI IZDELKI

JAJCA

RIBE

KOPENSKO MESO

VSEBNOST BELJAKOVIN

Vir beljakovin

Vir beljakovin

Vir beljakovin

Vir beljakovin

Vir beljakovin

Vir beljakovin

Vir beljakovin

Vir beljakovin

VPLIV NA TVEGANJE ZA PREDČASNO SMRT IZ KATEREGAKOLI RAZLOGA

Redno uživanje znižuje tveganje

Redno uživanje znižuje tveganje

Redno uživanje znižuje tveganje

Nimamo dovolj podatkov za oceno vpliva; vpliv je predvidoma podoben kot pri oreščkih

Vpliv na tveganje je odvisen od zaužite količine

Vpliv na tveganje je odvisen od zaužite količine

Redno uživanje znižuje tveganje

Predelano meso povečuje tveganje; rdeče meso povečuje tveganje

Belo meso nima vpliva

ODGOVORNOST ZA ŠIRJENJE BAKTERIJ, ODPORNIH NA PROTIMIKROBNA ZDRAVILA

Ne predstavljajo tveganja

Ne predstavljajo tveganja

Ne predstavljajo tveganja

Ne predstavljajo tveganja

Svetovna živinoreja porabi približno 73 % vseh proizvedenih protimikrobnih zdravil

Svetovna živinoreja porabi približno 73 % vseh proizvedenih protimikrobnih zdravil

Ribogojnice: Tveganje se ne razlikuje od tveganja pri kopenski živinoreji

Svetovna živinoreja porabi približno 73 % vseh proizvedenih protimikrobnih zdravil

Ribolov: Ne predstavlja tveganja

VPLIV NA PODNEBNE SPREMEMBE

Majhen vpliv

Majhen vpliv; izjema z zmernim vplivom je riž - a tudi ta ima manjši ogljični odtis od jajc, rib in piščančjega mesa

Majhen vpliv

Majhen vpliv

Živinoreja nosi 81 % odgovornosti za nezaželjen vpliv evropskega kmetijstva na podnebne spremembe

Živinoreja nosi 81 % odgovornosti za nezaželjen vpliv evropskega kmetijstva na podnebne spremembe

Ribe imajo v povprečju takšen ogljični odtis na kilogram živila kot piščančje meso ali jajca

Živinoreja nosi 81 % odgovornosti za nezaželjen vpliv evropskega kmetijstva na podnebne spremembe

RACIONALNOST RABE ZEMELJSKE POVRŠINE

Majhne zahteve po kmetijskih površinah

Majhne zahteve po kmetijskih površinah

Majhne zahteve po kmetijskih površinah

Nimamo dovolj podatkov za oceno zahtev po kmetijskih površinah

Živinoreja (vključno z ribogojnicami) na globalnem nivoju k prehrani ljudi doprinese 18 % kalorij, zavzema pa 83 % kmetijskih površin

Živinoreja (vključno z ribogojnicami) na globalnem nivoju k prehrani ljudi doprinese 18 % kalorij, zavzema pa 83 % kmetijskih površin

Živinoreja (vključno z ribogojnicami) na globalnem nivoju k prehrani ljudi doprinese 18 % kalorij, zavzema pa 83 % kmetijskih površin

Živinoreja (vključno z ribogojnicami) na globalnem nivoju k prehrani ljudi doprinese 18 % kalorij, zavzema pa 83 % kmetijskih površin

Ribolov: Ne zahteva kmetijskih površin, a prekomerno izrablja vodne habitate

VPLIV NA UPAD BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

Majhne zahteve po kmetijskih površinah in posledično majhen vpliv na upad biotske raznovrstnosti

Majhne zahteve po kmetijskih površinah in posledično majhen vpliv na upad biotske raznovrstnosti

Majhne zahteve po kmetijskih površinah in posledično majhen vpliv na upad biotske raznovrstnosti

Nimamo dovolj podatkov za oceno vpliva

Živinoreja nosi 78 % odgovornosti za nezaželjen vpliv evropskega kmetijstva na izgubo kopenske biotske raznovrstnosti

Živinoreja nosi 78 % odgovornosti za nezaželjen vpliv evropskega kmetijstva na izgubo kopenske biotske raznovrstnosti

Ribolov je glavni krivec za upad morske biotske raznovrstnosti

Živinoreja nosi 78 % odgovornosti za nezaželjen vpliv evropskega kmetijstva na izgubo kopenske biotske raznovrstnosti

Ribogojnice zaradi ribje krme nimajo nič drugačnega vpliva kot ribolov/živinoreja

VPLIV NA RUŠENJE FOSFORJEVEGA IN DUŠIKOVEGA KROGA

Majhne zahteve po fosforju; majhne izgube dušika v okolje

Majhne zahteve po fosforju; majhne izgube dušika v okolje

Majhne zahteve po fosforju; majhne izgube dušika v okolje

Majhne zahteve po fosforju; podatkov o izgubah dušika nimamo dovolj za oceno vpliva

Živinoreja nosi 73 % odgovornosti za nezaželjen vpliv evropskega kmetijstva na rušenje fosforjevega in dušikovega kroga

Živinoreja nosi 73 % odgovornosti za nezaželjen vpliv evropskega kmetijstva na rušenje fosforjevega in dušikovega kroga

Ribogojnice: Majhne zahteve po fosforju; velike izgube dušika v okolje

Živinoreja nosi 73 % odgovornosti za nezaželjen vpliv evropskega kmetijstva na rušenje fosforjevega in dušikovega kroga

Ribolov: Ne vpliva na rušenje fosforjevega in dušikovega kroga

PORABA VODE

Nizka poraba

Nizka poraba; izjema z visoko porabo je riž

Visoka poraba

Nimamo dovolj podatkov za oceno porabe

Visoka poraba

Nizka poraba

Ribogojnice: Visoka poraba

Meso prežvekovalcev: Visoka poraba

Prašičje meso: Visoka poraba

Ribolov: Ni porabnik vode

Perutninsko meso: Nizka poraba

VPLIV NA ZAKISOVANJE OCEANOV

Vpliv je predvidoma takšen kot vpliv na podnebne spremembe

Vpliv je predvidoma takšen kot vpliv na podnebne spremembe

Vpliv je predvidoma takšen kot vpliv na podnebne spremembe

Vpliv je predvidoma takšen kot vpliv na podnebne spremembe

Vpliv je predvidoma takšen kot vpliv na podnebne spremembe

Vpliv je predvidoma takšen kot vpliv na podnebne spremembe

Vpliv je predvidoma takšen kot vpliv na podnebne spremembe

Vpliv je predvidoma takšen kot vpliv na podnebne spremembe

... ... Nadaljevanje primerjalne tabele je na naslednji strani ... ...

 

STROČNICE

POLNOZRNATA ŽITA

OREŠČKI

SEMENA

MLEČNI IZDELKI

JAJCA

RIBE

KOPENSKO MESO

VPLIV NA PREHRANSKO VARNOST

Pridelava prispeva k prehranski varnosti

Pridelava prispeva k prehranski varnosti

Pridelava prispeva k prehranski varnosti

Pridelava prispeva k prehranski varnosti

Krmljenje toplokrvnih rejnih živali s poljščinami ogroža prehransko varnost

Krmljenje toplokrvnih rejnih živali s poljščinami ogroža prehransko varnost

Ribogojnice: Nimamo dovolj podatkov za oceno vpliva

Krmljenje toplokrvnih rejnih živali s poljščinami ogroža prehransko varnost

Krmljenje prežvekovalcev izključno z rastlinami in deli rastlin, ki za človeka niso užitne, prispeva k prehranski varnosti; za izrabo travinj to velja le, če ne rastejo na orni zemlji, ki bi jo bilo bolj racionalno uporabiti za pridelavo rastlinske hrane za ljudi

Ribolov: Prispeva k prehranski varnosti

Krmljenje prežvekovalcev izključno z rastlinami in deli rastlin, ki za človeka niso užitne, prispeva k prehranski varnosti; za izrabo travinj to velja le, če ne rastejo na orni zemlji, ki bi jo bilo bolj racionalno uporabiti za pridelavo rastlinske hrane za ljudi

ZAKOL ŽIVALI

Ni zakolov

Ni zakolov

Ni zakolov

Ni zakolov

Ko mlečnost pri kravi pade pod neko ekonomično mejo, sledi zakol; zakoli telet in telic so prav tako inherentno povezani s pridelavo mlečnih izdelkov

Ko nesnost pri kokoših nesnicah pade pod neko ekonomično mejo, sledi zakol; maceracija piščancev moškega spola, starih do 72 ur, je prav tako inherentno povezana s pridelavo jajc

Odsotnost trpljenja med zakolom/ulovom rib je tema, ki je v zakonodaji mnogo slabše zastopana kot pri kopenskih živalih; stranski ulov (angl. by-catch) poleg tega predstavlja približno 40 % celotnega ulova rib in zelo velik del tega se obravnava kot odpadek

Perutninsko meso: Z enim zakolom klavec pridobi manj kot 2 kg očiščenega trupa

Prašičje meso: Z enim zakolom klavec pridobi 92 kg očiščenega trupa

Goveje meso: Z enim zakolom klavec pridobi 305 kg očiščenega trupa

DOBROBIT ŽIVALI

Tema se ne nanaša na živila rastlinskega izvora

Tema se ne nanaša na živila rastlinskega izvora

Tema se ne nanaša na živila rastlinskega izvora

Tema se ne nanaša na živila rastlinskega izvora

Zakol škoduje dobrobiti živali - to še posebej velja za mlade živali; mnogi se strinjajo, da so živali v praksi še vedno obravnavane kot nečuteča bitja, čeprav so bile v evropski zakonodaji definirane kot čuteča bitja že leta 1997; dovoljeno je za vedno ločiti kravo in njenega mladiča; dovoljena je reja brez izpusta; dovoljeno je privezovati živali in jim močno omejevati gibanje; dovoljeno je umetno osemenjevanje, ...

 

Več: Klikni tu.

Zakol/maceracija škoduje dobrobiti živali - to še posebej velja za mlade živali; mnogi se strinjajo, da so živali v praksi še vedno obravnavane kot nečuteča bitja, čeprav so bile v evropski zakonodaji definirane kot čuteča bitja že leta 1997; največja dovoljena gostota naseljenosti ni določena z namenom optimizacije dobrobiti živali, pač pa je določena z namenom optimizacije dobička; hlevi v Sloveniji tudi z več kot 30000 živalmi; dovoljeni so krajšanje kljunov, kletke, reja brez izpusta; dovoljena je reja živali v takšnih objektih, kjer mora umetna svetloba nadomestiti naravno, ...

 

Več: Klikni tu.

Zakol/ulov škoduje dobrobiti živali - to še posebej velja za mlade živali; mnogi se strinjajo, da so živali v praksi še vedno obravnavane kot nečuteča bitja, čeprav so bile v evropski zakonodaji definirane kot čuteča bitja že leta 1997; največja dovoljena gostota naseljenosti v ribogojnicah ni določena z namenom optimizacije dobrobiti živali, pač pa je določena z namenom optimizacije dobička ...

 

Več: Klikni tu.

Zakol škoduje dobrobiti živali - to še posebej velja za mlade živali; mnogi se strinjajo, da so živali v praksi še vedno obravnavane kot nečuteča bitja, čeprav so bile v evropski zakonodaji definirane kot čuteča bitja že leta 1997; največja dovoljena gostota naseljenosti ni določena z namenom optimizacije dobrobiti živali, pač pa je določena z namenom optimizacije dobička; dovoljene so kastracija, krajšanje repa in krajšanje podočnikov z brušenjem, kletke, reja brez izpusta; dovoljeno je privezovati živali in jim močno omejevati gibanje; dovoljena je reja živali v takšnih objektih, kjer mora umetna svetloba nadomestiti naravno, ...

Več: Klikni tu.