ARHIVSKA STRAN VEGAN.SI

To so arhivirane strani starega portala vegan.si. Obišči prenovljeno stran na vegan.si.

Poskusi na živalih

Kaj so poskusi na živalih

Poskusi na živalih so grozljivi, boleči in smrtonosni. Živali so izpostavljene nepredstavljivemu trpljenju in bolečinam, živijo v strahu, šoku, so nemočne in prestrašene. Posledice so dolgoročne, večina poskusov povzroči ekstremno trpljenje, ki se pogosto konča s smrtjo živali. Tudi kadar niso neposredno izpostavljene testom, živali trpijo osamljenost, strah, bolečino, popolno izolacijo, pomanjkanje hrane in vode, v laboratorijskih kletkah oz. kovinskih zabojnikih. Po opravljenih poskusih so živali običajno usmrčene. 

Ko je resničnost grozlivejša od fikcije

"Draize" test se uporablja za testiranje draženja oči in kože, zlasti v kozmetični industriji. Naravnost v oko popolnoma imobilizirane živali nanesejo kemično snov. Pri poskusih se največkrat uporabijo kunci, ker tvorijo zelo malo solz, zaradi česar se testirana snov ne izpere iz očesa. Nato osebje daljše obdobje (tudi do 7 dni) spremlja odzive oči na vneseno snov. Živali pri tem ne dobijo nikakršnih protibolečinskih sredstev. Na ta način so najpogosteje testirana čistila, šamponi, pesticidi in uničevalci plevela. Za test draženja kože žival pobrijejo ter ji na golo kožo nanesejo snov in spremljajo reakcije. Kljub različnim reakcijam ─ od oteklin do vnetij in razjed ─, živali ne dobijo nikakršnih protibolečinskih sredstev.  

Test LD50. Kratica LD pomeni "lethal dose" - smrtonosna količina, 50 pa označuje enkratno količino snovi, ki je potrebna, da umre 50 % vseh živali, ki jih zlorabijo v poskusu. Najpogosteje izvajajo test tako, da v grlo živali vstavijo cevko, skozi katero nato živali vbrizgajo strupeno snov. Ostali načini impliciranja so še injiciranje, prisilno vdihavanje hlapov ter nanašanje snovi na kožo živali. Test LD50 se izvaja na kuncih, podganah, miših, ptičih, ribah, psih in opicah. LD50 se množično uporablja za testiranje toksičnosti gospodinjskih izdelkov (npr. čistil), pesticidov, kozmetike, zdravil, uničevalcev plevela. Živali se lahko mučijo tudi do 14 dni. Kakršna koli usmrtitev iz usmiljenja lahko vpliva na rezultat testiranja, zato je ne izvajajo.

Vivisekcija je raziskovalna metoda, ki za biomedicinski razvoj uporablja žive živali. Testiranje na živalih je po zakonu obvezno za vsako snov ali zdravilo, preden pride na trg. Trenutno poteka državljanska pobuda "Stop Vivisection!" - pobuda evropskih državljanov, ki zahtevajo razveljavitev določene evropske direktive o varstvu živali. Če vas zanima kaj več, lahko podatke najdete na spletni strani: http://www.stopvivisection.eu/sl/content/faq.

Živali so v ustanovah ne le zlorabljene za namene poskusov, ampak so deležne tudi neprimernega ravnanja in zanemarjanja. Daniel B. Moskowitz poroča o primeru s harvardske univerze, natančneje iz New England Primate Research Centra, kjer je junija 2010 opica umrla, ker so jo pozabili v kletki, ki so jo poslali v pomivalni stroj. Od takrat so v isti ustanovi zaradi zanemarjanja umrle še štiri opice. Zadnja je bila februarja 2012 evtanazirana zaradi hude, usodne dehidracije. To ni osamljen primer.

Namen poskusov na živalih

Glavni nameni poskusov na živalih so: 

 • pridobivanje osnovnih bioloških znanj,

 • temeljne medicinske raziskave,

 • raziskave in razvoj zdravil,

 • testiranje toksičnosti zdravil, drugih kemikalij in kemičnih produktov,

 • izobraževanje in urjenje.

(Taylor et al., 2008)

11. marca 2013 je EU po 23-letnem prizadevanju Evropskega združenja za prepoved poskusov na živalih ter drugih organizacij končno prepovedala prodajo kakršne koli kozmetike ali sestavin, preizkušenih na živalih, vključno s tistimi, ki so proizvedene zunaj EU.

Katere živali so najpogostejše žrtve poskusov

 1. EVROPSKA UNIJA

(VIR: POROČILO KOMISIJE SVETU IN EVROPSKEMU PARLAMENTU, Šesto statistično poročilo o številu živali, zlorabljenih v poskusne in druge znanstvene namene v državah članicah Evropske unije SEC(2010) 1107, Bruselj, 8.12.2010) 

Glodavci, vključno z zajci predstavljajo več kot 80% zlorabljenih živali za namen poskusov na živalih (bele miši - 59% in podgane - 17%). Sledijo jim: 

 • mrzlokrvne živali: ribe, plazilci in dvoživke (9,6%),

 • ptice (6,3%),

 • govedo, konji, osli in križanci, prašiči, koze, ovce (1,4%),

 • mesojedci (0,3%) - večinoma, vendar ne izključno, mačke in psi,

 • živalski primati (0,08)%.

Skupno število živali, zlorabljenih za eksperimentalne in druge znanstvene namene v EU, je čez 12 milijonov. 

 1. SLOVENIJA

V Sloveniji je bilo po podatkih iz spletne strani VURS-a med leti 2007 in vključno 2010 v poskusih zlorabljenih skupno 41.600 živali, največ  miši (33.159), podgan (7.031) in kuncev (926). Za namen temeljnih bioloških raziskav je bilo zlorabljenih 5.468 živali, za raziskave in razvoj izdelkov in sredstev za humano medicino, zobozdravstvo in veterinarsko medicino (brez ocene toksičnosti in druge ocene varnosti) 9.630 živali, za izdelavo in nadzor kakovosti izdelkov in sredstev za humano medicino in zobozdravstvo 21.613 živali, za izdelavo in nadzor kakovosti izdelkov in sredstev za veterinarsko medicino 972 živali, za ocene toksičnosti in druge ocene varnosti (vključno z ocenjevanjem varnosti izdelkov in sredstev za humano medicino, zobozdravstvo in veterinarsko medicino) 2.855 živali ter za diagnostiko bolezni, izobraževanje in usposabljanje ter druge, nedefinirane namene skupno 1.062 živali. (povzeto po: http://www.vurs.gov.si/.../poskusi_na_zivalih/  (11.4.2013)) 

Viri in literatura 

 1. http://www.veganstvo.net/ali-ves/poskusi-na-zivalih/ (10.04.2013)

 2. http://stoptestinghouseholdproductsonanimals.com/info/ld50test (11.4.2013)

 3. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/reports_en.htm (10.04.2013)

 1. http://stoptestinghouseholdproductsonanimals.com/info/ld50test (11.4.2013)

 2. http://www.dzzz.si/sl/ testiranja-na-zivalih.html (11.4.2013)

 3. Moskowitz, Daniel B. (2012): Harvard Halts Animal Research After Fourth Primate Death,  http://www.biotechniques.com/news/Harvard-Halts-Animal-Research-After-Fourth-Primate-Death/biotechniques-327669.html (11.4.2013)

 4. http://veganska-iniciativa.blogspot.co.il/2013/01/izrael-je-prepovedal-kozmeticne-izdelke.html (11.4.2013)

 5. http://www.stopvivisection.eu/sl/content/kaj-so-poskusi-na-%C5%BEivalih-vpra%C5%A1anja-odgovori (11.4.2011)

 6. http://www.vurs.gov.si/si/za_prebivalce_in_pravne_osebe/zascita_zivali/poskusi_na_zivalih/ (11.4.2013)

 7. Taylor, Katy et al. (2008): Estimates for Worldwide Laboratory Animal Use in 2005; v: ATLA, št. 36, 327-342; http://www.animalexperiments.info/resources/Studies/Animal-numbers/Worldwide/Global-nos-Taylor-et-al-2008-ATLA.pdf (11.4.2013)