ARHIVSKA STRAN VEGAN.SI

To so arhivirane strani starega portala vegan.si. Obišči prenovljeno stran na vegan.si.

Voda

voda_2.jpg

Na zemlji je le 0.003% neonesnaženih sladkovodnih virov, zato je pitna voda vse bolj cenjena dobrina. Z intenzivnim kmetijstvom in industrializacijo se delež onesnaženih vodnih virov povečuje. Domnevajo, da je onesnažena voda glavni povzročitelj bolezni in smrti na svetu. Vsak dan zaradi nje umre približno 14.000 ljudi.

Ljudje sladko vodo uporabljamo za pitje, kuhanje in pranje, še več vode pa porabimo za pripravo hrane, izdelavo papirja in bombažnih izdelkov. Indikator, koliko vode se porabi posredno in neposredno, je tako imenovani vodni odtis. V spodnji tabeli so podani vodni odtisi za izbrana živila.

Hrana

Krompir

Banane

Jabolka

Mleko

Koruza

Pivo

Testenine

Sir

Svinjina

Govedina

poraba
vode
(liter/kg)

287

790

822

1020

1220

1420

1897

3178

5988

15415

 

Kljub temu, da statistični podatki precej variirajo, lahko objektivno rečemo, da za pridelavo rastlinske hrane porabimo trikrat manj vode kot za pridelavo in predelavo živil živalskega izvora. 

Glavni onesnaževalec vode je kmetijstvo. Gnojnica in drugi živalski odpadki z veliko vsebnostjo fosfatov, nitratov, amoniaka ter patogenih organizmov pronicajo v podtalnico, ki se izliva v reke, jezera in morja, kjer negativno vpliva na zdravje organizmov v vodi in okolici. Velik delež kmetijskih pridelkov je namenjen krmi za živali. Pristopi pridelave krmil, ki vključujejo velike količine umetnih gnojil, pesticidov in ostalih fitofarmacevtskih pripravkov, so vedno intenzivnejši. 

Glede na vrsto prehranjevanja lahko zaključimo, da za vegansko prehrano potrebujemo za 25 % manj vode v kmetijstvu kot za vsejedo prehrano.

Priporočamo

Pomislite na vso vodo je kampanja Generalnega direktorata za okolje pri Evropski komisiji, ki na zanimiv in poučen način ustvarja zavest o porabi vode.

Viri in literatura

  1. Gianfranco Nitti. "Water is not an infinite resource and the world is thirsty". The Italian Insider, May 2011, p. 8., Rome

  2. http://www.vegansociety.com/resources/environment/water.aspx (april 2013)

  3. http://www.waterfootprint.org/?page=files/home (april 2013)

  4. http://www.imagineallthewater.eu/SL (april 2013)

  5. https://doi.org/10.1093/advances/nmz091 (oktober 2023)